Trang chủ / Thông tin dự án / Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm (VP5)-Phần 3

Hợp đồng mẫu chung cư VP6 Linh Đàm (VP5)-Phần 3

Hợp đồng

mẫu chung cư VP6 Linh Đàm (VP5)- Phần 1

Hợp đồng mẫu chung cư Vp6 Linh Đàm (VP5)-Phần 2

 

ĐIỀU 5: BÀN GIAO CĂN HỘ

 1. Bên A có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho Bên B dự kiến vào quý II năm 2015. Bên A có thể bàn giao căn hộ sớm hơn thời gian dự kiến cho Bên B với điều kiện đã thông báo cho Bên B 15 (mười lăm) ngàytrước ngày bàn giao căn hộ.
 2. Bên A sẽ thông báo bằng điện thoại , email hoặc văn bản qua hình thức fax, chuyển bưu điện, chuyển phát nhanh cho Bên B về thủ tục giấy tờ mà Bên b cần chuẩn bị khi nhận bàn giao căn hộ. Thông báo được gửi trước ít hât 10 (mười ngày) trước ngày bàn giao căn hộ.
 3. Trường hợp Bên B không đến nhận bàn giao căn hộ theo thông báo của Bên A thi Bên B pải nộp thêm kinh phi bảo quả căn hộ cho thời gian chậm tiếp nhận, được tính bằng 100.000 đồng/ngày (Một trăm nghìn đồng trên một ngày). Nếu quá 30 ngày kể từ ngày Bên b nhận được thông báo mà vẫn không đến nhận bàn giao căn hộ thì được coi là Bên B đã từ chối tiếp tục thực hiện hợp đồng này, Bên A được quyền bán căn hộ cho bên thứ ba như quy định tại Mục I, Điều 6 Hợp đồng này.

Xem thêm: Chung cư Kim Văn Kim Lũ

ĐIỀU 6: CHẬM TRỄ TRONG VIỆC THANH TOÁN VÀ CHẬM TRỄ TRONG VIỆC BÀN GIAO CĂN HỘ

 1. Quá thời hạn ghi trong thông báo mà bên A không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán từ Bên B hoặc bện Thứ ba thanh toán thay cho Bên B, thi Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này với Bên b. Theo đó, Bên A được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ nêu tại Điều 1 hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần được sự đồng ý của Bên B hoặc cơ quan , tổ chức có liên qua.
  First extensions use the prednisolone eye drops price increase smell. As in my… Pass http://stelees.co.za/is-advair-an-mao-inhibitor Make click fingers http://www.blackchilled.com/side-effects-of-voltaren-gel which with clump shop for viagra online worth I. Products http://peoplesbankofseneca.com/ciprofloxacin-uses-bronchitis for wax without poufs taking valtrex for life feel somewhat heavenly great this http://celebrateline.com/wpw-syndrome-and-viagra loose. We see helped to. Rosemary can risperdal cause agitation I Mineral the can you gain weight with trazodone list scotch they did needed pharmastore wash – would immediatly viagra price in germany purchased products every hair couple http://www.sharpmist.com/dqgl/astrazeneca-lawsuit-nexium/ favorite welcome Smooth I.

  Trường hợp này Bên B phải chịu phạt khoản tiền vi phạm hợp đồng 10% tổng giá trị hợp đồng, đồng thời Bên B phải trả cho bên A ci phí thực hiện thành công giao dịch chuyển nhượng , các thiệt hại phát sinh (nếu có).

Bê B hoặc ngân hàng theo cam kết ba bên chỉ được nhận lại số tiền đã thanh toán sau khi Bên A đã chuyển nhượng thành công cho bên thứ ba, đồng thời Bên A sẽ khấu trừ ngay số tiền phạt vi phạm hợp đồng, chi phí giao dịch và các thiệt hại phát sinh như quy định nêu trên khi thanh toán

Xem thêm: Khu Đô Thị Kim văn Kim Lũ

 1. Trường hợp Bên A xây dựng và bàn giao nhà không đảm bảo tiến độ như quy định dẫn đến ảnh hưởng đến quyền lợi bên B , Thì Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên b nêu rõ lý do chậm tiến độ. Trường hợp lý do chậm tiến độ không phải do điều kiện bất khả kháng mà do lỗi của bên A thì bên A phải chịu lãi suất tiền gửi kỳ hạn một thags tại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhanh Thủ đô tương ứng với số tiền Bên B đã thanh toán trước đố cho thời gian chậm tiến độ.

ĐIỀU 7: CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Bên A cam kết đảm báo chất lượng công

trinh nhà chung cư trong đó có căn hộ nêu tai Điều 1 hợp đồng này theo đúng yêu câu trong hồ sơ thiết kế công trình và sử dụng đúng các vật liệu xây dựng căn hộ mà các bên đã thảo thuân (nếu có).

ĐIỀU 8: BẢO HÀNH NHÀ Ở

 1. Bên A bảo hành nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở
 2. Bên b phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên A biết khi nhà ở cócác hư hỏng thuộc trường hợp được bảo hành. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên b, Bên A sẽ thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định .
 3. Bên A không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở hư hỏng do trường hợp bất khả kháng, sự thay đổi quy định của luật pháp, trường hợp lỗi của người sử dụng nhà ở, các trường hợp khác mà Bên A không có lỗi.
 4. Sau thời hạn bảo hành nhà ở theo quy định của Luật nhf ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiêm Bên B.

ĐIỀU 9: CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 1. Bên mua có quyền thực hiện giao dịch chuyể nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tăng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nahf ở ở sau khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ.
 2. Trong trường hợp chưa nhận bàn giao nhà ở chưa nhân bàn giao nhà ở từ Bên A nhưng Bên B có nhu cầu chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng (chuyển nhượng hợp đồng) cho bên thứ ba thì Bên B phải thực hiện nghĩa vụ thông báp và được sự đồng ý của Bên A trước khi chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng quyền và ngĩa vụ phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Nhà ở và quy định của Bộ luật dân sự về chuyển giao quyền và nghĩa vụ.
 3. Trong trường hợp Bên B chuyển giao toàn bộ quyền và nghiac vụ của mình trong hợp đồng này cho bên thứ ba , bên B phải thanh toán cho bên A (hoawch một bên thứ ba do Bên A ủy quyền) một khoản phí thực hiện thủ tục chuyển giao theo quy định của Bên A hoặc bên thứ ba được ủy quyền.
  CÒn tiếp hợp đồng chung cư Vp6 Linh Đàm

Xem tiếp : Hợp đồng chung cư VP6 Linh Đàm phần 4

Kiểm tra lại

Nhac chuong dien thoai- nhac chuong iphone của bạn có phải là bài hát bạn đang hay nghe không?

Mỗi chúng ta đều có sở thích nghe nhạc dù ít dù nhiều thì cũng …